Circulars CTA

CTA
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona

05. Xerrada Tècnica i presentació de la temporada

07 . Itinerari curricular àrbitres CURSETISTES

06. Sistema Bonus/Malus 2a i 3a Catalana

05. Itinerari curricular 3a Catalana

04. Itinerari curricular 2a Catalana

05. Regles de Joc i Reglaments Federatius

03- Control Tècnic 2a i 3a Catalana

02- Control Físic Cursetistes i Situació Especial

01- Proves Físiques 2a i 3a Catalana

04- Control Tècnic 1a Catalana

03- Control Físic 1a Catalana

02- Proves Físiques 3a Divisió (no talents)

01- Control Tècnic i Físic 3a Divisió i AA 2a Div B

04. Proves Inici de temporada Situació Especial

03. Proves Inici de Temporada Cursetistes

02. Proves Inici de temporada 3a Catalana

01. Proves Inici de temporada 2a Catalana

03- Provs Inici temporada Cursetistes i Sit. Especial

02- Proves Físiques 3a Catalana

01- Proves físiques 2a Catalana