Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària
Notícies Generals | 01/08/2018
El dissabte 1 de setembre de 2018 se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Futbol, al Teatre Auditori Municipal de Calafell, a les 09.30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona.
Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària

ACTUACIONS PRÈVIES

  1. Comprovació de la identitat dels assistents, i
  2. Nomenament de tres membres per a verificar l’acta, i sota el següent,

 

ORDRE DEL DIA

  1. Convocar l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol.
  2. Aprovar el Reglament i Calendari Electoral.
  3. Procedir al nomenament de membres de la Junta Electoral (tres membres titulars i tres suplents).

 

De conformitat amb el que estableixen l’article 5.1 b) del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i  l’article 17.1 a) i c) dels Estatuts de la FCF, composen l’Assemblea General:

 

a) El President de la Federació Catalana de Futbol.

 

b) Les entitats establertes a l’article 38 del Decret i les que consten als articles 19 i 20 en els termes que s’hi regulen, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir  una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

 

La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

 

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

En cas que manqui inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

 

c) Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a cadascuna de les disciplines esportives reconegudes per la FCF.

 

D’altra banda, us notifico que les propostes que s’hagin de resoldre per l’Assemblea General extraordinària, s’hauran de presentar per escrit a la seu d’aquesta Federació, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la data de celebració de la mateixa, subscrites, almenys, pel deu per cent dels seus membres (art. 19.1- i, dels Estatuts).

 

La qual cosa es comunica als efectes adients i pel coneixement general de tots els integrants de l’estructura federativa.

 

 

Joan Soteras Vigo

PRESIDENT

Barcelona, 1 d’agost de 2018.

 

Convocatòria Assemblea General ExtraordinàriaUtilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.