Convocatòria de la 8a Convenció de Clubs de Futbol Sala
FS Notícies | 18/04/2019
La Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF ha convocat la Convenció de Clubs per al dissabte 18 de maig a l'Escola Catalana de l'Esport, a Esplugues de Llobregat.
Convocatòria de la 8a Convenció de Clubs de Futbol Sala

Benvolgut /da President /a

Em plau comunicar-vos que a la darrera Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, i també en la Comissió Executiva de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF, a la seva reunió celebrada el dia 17 d’abril, va prendre l'acord de convocar la Convenció de Clubs de Futbol Sala, en sessió Ordinària, pel proper dia 18 de maig de 2019, dissabte, a les 09.30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona, a l’Escola Catalana de l’Esport (C/ Sant Mateu, 27-37, 08950 Esplugues de Llobregat), amb les actuacions prèvies,

a) Comprovació de la identitat dels assistents,

b) Nomenament de dos membres per a verificar l'acta, i sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Informe de Presidència

2. Activitats de la temporada 2018-2019

3. Tancament de l’exercici econòmic vençut 2018, corresponent a la partida pressupostària assignada a la Lliga Catalana de Futbol Sala

4. Pressupost per a l’exercici 2019

5. Proposta modificacions del Reglament General de l’FCF, del Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala i Regles del Joc de l’LCFS

6. Pla general d’actuació 2019-2020:
              a) Pla de Competició de Futbol Sala
              b) Pla de Competició Copa Catalunya de Futbol Sala de Sènior i Base
              c) Pla de Competició dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala 
              d) Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de Futbol Sala

7. Propostes presentades per la Comissió Executiva de l’LCFS

8. Propostes presentades pels assembleistes en temps i forma

9. Precs i preguntes

De conformitat amb el que estableixen l’article 5 del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i l'article 57.4 dels Estatuts de la Federació Catalana de Futbol, composen la Convenció de Clubs de Futbol Sala.

a) El Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF

b) Els clubs o associacions esportives, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre que, complint amb els requisits establerts a l'article 5 del Decret 55/2012, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, tinguin algun equip participant en qualsevol de les competicions organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala i/o en qualsevol de les competicions del Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.

L’esmentat article 5, a l’apartat 1 b), estableix el següent: “Les entitats establertes a l’article 38 d’aquest Decret i les que consten als articles 19 i 20 en els termes que s’hi regulen, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

“La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

“La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, on en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

“En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.”

c) El representant de cadascun dels estaments en què estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) que, complint amb els requisits establerts a l'article 17.1 c) dels Estatus  de l’FCF, corresponguin a la disciplina esportiva del futbol sala.

d) Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats territorials de futbol sala, els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de futbol sala de les entitats legalment constituïdes que tinguin consideració d'adherits i els Caps dels Subcomitès d’Àrbitres de futbol sala, dels Entrenadors de futbol sala i Observadors Federatius de futbol sala, podran assistir a la Convenció de Clubs de Futbol Sala amb dret a veu únicament.

D'altra banda, us notifico que les propostes que s'hagin de resoldre per la Convenció de Clubs de Futbol Sala Ordinària, s'hauran de presentar per escrit a la seu d'aquesta Federació, amb deu dies d'antelació, com a mínim, al de la data de celebració de la mateixa, subscrites, almenys, pel deu per cent dels membres de la Convenció de Clubs de Futbol Sala (art. 19.1.i. I 57.4.b.8 dels Estatuts de l’FCF).

La qual cosa es comunica als efectes adients i pel coneixement general de tots els integrants de l'estructura federativa.

En aquest ENLLAÇ es pot consultar tota la documentació d'enguany.Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.