Funcions de la FCF

" />

Funcions de la FCF

| 00/00/0000
<p><span class=Funcions de la FCF

" onerror="imgError(this);">

Funcions de la Federació Catalana de Futbol:

- Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el futbol en totes les seves disciplines.


- Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella.


- Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres afiliats.


- Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu.


- Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva competència, a través dels seus Comitès.


- Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, entrenadors i auxiliars.


- Qualificar i organitzar les activitats i competicions oficials esportives.


- Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del futbol.

 

- Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF en l'organització o tutela de competicions i activitats oficials. 

 

- Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre autonomies. 

 

- Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en col.laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport. 

 

- Col.laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies o grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport. 

 

- Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant l'actuació de les seves Assemblees, Lligues, Comitès Tècnics i òrgans auxiliars.

 

- Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus clubs afiliats i representar-los.

 

- Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de la FCF.

 

- Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l'àmbit internacional i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics.

 

- Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, el futbol d'èlit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels futbolistes.

 

- Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i tecnificació del futbol.

 

- Col.laborar amb la RFEF a dissenyar, el.laborar i executar els plans de preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en l'el.laboració de les llistes anuals dels mateixos.

 

- Crear escoles dintre de la FCF per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també organs específics per als clubs que participin en competicions federades.

 

- Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.

 

- Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica i altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat.

 

- Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents

 

- Tramitar la documentació deIs clubs als organismes competents.

 

- Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i baixes dels clubs federats.

 

- Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes la programació anual de les competicions oficials federades.

 

- Autoritzar Lligues Adherides, per celebrar competicions anuals de caràcter permanent.

 

- Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions i la prestació dels seus serveis.

 

- Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació Catalanade Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en les condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General de l'Esport.

 

- Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots aquells derivats de les competicions oficials depenents de la FCF o qualsevol altra organitzada per ella.

 

- En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines esportives previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin incorporar, així com disposar el que convingui per a la millora de la pràctica esportiva.

 

- Promoure la construcció d'instal·lacions esportivs i la seva gestió.

 

- Qualsevol altres relacionades amb l'organització, administració i pràctica del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la mil!ora de la pràctica del futbol en totes les seves disciplines.Notícies Relacionades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.