Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar, entenem que dónes el teu consentiment a la nostra política de cookies.

La Comissió d’Ètica Esportiva (CEE) està formada per tants membres com la Junta Directiva de la FCF (a proposta del president) estimi adient, amb un mínim de cinc, de reconeguda solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació. També poden formar part de la Comissió aquelles persones que siguin designades pels respectius departaments de la Generalitat amb competències en les matèries pròpies de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui subscriure entre la FCF i els citats departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma legal.

Últimes Notícies