Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar, entenem que dónes el teu consentiment a la nostra política de cookies.

Activitats temporada 15/16

La Comissió d'Ètica Esportiva ha ha prioritzat la seva actuació la present temporada 2015/16, en la següent activitat:

A) Foment dels valors ètics i de conductes esportives al futbol català a través de:

  • 1. Redacció Codi Ètic i establiment d'un règim sancionador quan s'incompleixi.
  • 2. Redacció d'un model de Codi Ètic per clubs, que podran incorporar les entitats afiliades mitjançant acord dels seus òrgans de govern.
  • 3. Creació i impuls de la Comissió de Mediació i Arbitratge per a la resolució de conflictes juridicoprivats entre afiliats.
  • 4. Signatura d'un conveni amb els titulars de les instal·lacions esportives (ajuntaments principalment), per tal que es comprometin a difondre i aplicar el Codi Ètic de la FCF als recintes esportius.
  • 5. Premiar conductes o iniciatives ètiques en actes federatius d'important rellevància.

B) Difusió de les actuacions de la CEE:

  • 1. Creació de web pròpia (apartat "serveis" del menú principal del web oficial www.fcf.cat).
  • 2. Establiment d'estratègies de col·laboració amb la Fundació de la FCF, per tal de difondre al territori i en clubs socialment prioritaris els valors de l'esport, plasmat’ al Codi Ètic de la FCF.

C) Estratègies de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport

Prenent com a base la campanya "Zero Insults a la Grada!", que pretén eliminar qualsevol mena de violència verbal als recintes esportius per part del públic, s'ha definit una estratègia de treball en col·laboració amb el Consell Català de l'Esport i la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra per abordar la problemàtica dels espectadors que causen incidents en els camps de futbol, per tal que siguin sancionats en via administrativa per l'autoritat governativa competent.