Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar, entenem que dónes el teu consentiment a la nostra política de cookies.

Competències

La Comissió d’Ètica Esportiva té les següents competències:

a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en el futbol.

b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol.

c) Proporcionar als membres de la Federació, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i els consells que els puguin facilitar la prevenció.

d) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre instal·lacions esportives.

e) Promoure que els membres de la Federació i els col·laboradors de la mateixa adeqüin llurs normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en compte en el règim disciplinari l’incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.

f) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents en relació a la qualificació d’esdeveniments futbolístics de risc.

g) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients informatius dirigits als òrgans i autoritats competents per a la incoació, tramitació i resolució d’expedients sancionadors en aquesta matèria.

h) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors que els Estatuts de la FCF no hagin atribuït a qualsevol altre òrgan.