Compliance
Portal Compliance

La FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, seguint amb el seu compromís amb el Bon Govern Corporatiu, integritat i compliment efectiu de les normes implementa un sistema de prevenció i control de conducta il·lícites, a través de mesures que garanteixin en totes les seves actuacions el respecte per la legalitat, els principis ètics i la transparència exigibles en la nostra societat, dotant-se per a això d'instruments adequats i eficaços per a tal fi, apostant per un model d'organització i gestió que promogui i difongui una veritable cultura de compliment normatiu, aprovant per a això el Manual de Prevenció de Riscos Penals i de Desenvolupament de la funció de Compliance de la Federació Catalana de Futbol.

Des de la Junta Directiva s'impulsarà la generació d'una cultura de compliment normatiu i respecte al Codi Ètic i de Conducta de l'FCF.

En l'exercici de la seva funció i la responsabilitat social que això comporta desenvoluparà la seva activitat des dels principis d'independència d'entitats o grups de poder, comportament ètic, transparent i socialment compromès amb fomentar i difondre la cultura de la solidaritat, la tolerància, el respecte , l'esforç o el benefici compartit, per la qual cosa s'ha proveït d'una estructura organitzativa eficaç per a la implantació del programa i assignar les competències necessàries per desenvolupar de manera idònia la funció de compliance que dissenya el manual de prevenció i control de riscos penals.

L'FCF declara de forma inequívoca i sota la premissa de tolerància zero amb la permissivitat seva ferma voluntat de crear els mitjans necessaris per evitar escenaris de risc que puguin suposar la generació de delictes, bé sigui, per imprudència o dol, i ben fossin generats, per empleats, membres de la Junta Directiva o tercers relacionats amb la Federació que operin en l'àmbit de direcció, supervisió, vigilància o control de l'FCF.

Codi Ètic

El principal instrument normatiu intern creat a aquest efecte per l'FCF i contingut en el Manual de Prevenció de Riscos Penals i de Desenvolupament de la funció de Compliance de la Federació Catalana de Futbol, ​​és el Codi Ètic i de Conducta, aprovat en Junta de data 22 de juny de 2016 i nascut fruit de la inequívoca voluntat de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol en mostrar el seu ferm compromís amb els valors i principis ètics recollits en la nostra Constitució, el nostre ordenament legal i els estàndards internacionals en matèria de drets humans , i principalment, en la ISO 26000, la Declaració universal dels drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, els convenis de l'OIT ratificats per Espanya, la Convenció dels drets del nen, la Convenció sobre l'eli nació de totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial i la Convenció internacional sobre la protecció dels drets dels treballadors migratoris.

Canal Ètic

En prova del compromís de la Junta Directiva amb la cultura de compliment normatiu de la Federació Catalana de Futbol s'ha creat un canal ètic perquè pugui denunciar qualsevol incompliment de la Llei, del codi ètic o de les obligacions que deriven d'ell, així com qualsevol suggeriment de millora del sistema de compliment i respecte de la legalitat.

El canal ètic de l'FCF té per objecte establir un procediment de comunicació amb el Comitè de Compliance de la Federació amb la finalitat que, tant els directius, empleats, i tercers que operin en l'àmbit de direcció, supervisió, vigilància o control de l'FCF, puguin posar en el seu coneixement qualsevol comportament, actuació, conducta o omissió que pugui comportar una infracció penal o de les normes internes autoimposades, especialment del Codi Ètic i de conducta i pugui afectar, directament o indirectament, a les persones, al patrimoni o a la reputació de l'organització.

L'FCF opta pel règim de control de canal ètic de forma externalitzada amb l'ànim de dotar-lo de major, confidencialitat, professionalitat i independència.

El canal ètic de denúncia compta amb un advocat extern, pertanyent al gabinet Julio Sánchez.- Advocats, que, sota jurament de secret professional, manté la identitat dels informants en l'anonimat i tracta les dades facilitades amb la màxima confidencialitat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.