Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar, entenem que dónes el teu consentiment a la nostra política de cookies

jugadors procedents de l'exterior

Documentació per a JUGADORS PROCEDENTS DE L'EXTERIOR

En aquest apartat trobareu les instruccions necessàries per a la correcta tramitació de jugadors procedents de l'exterior.

JUGADORS PROCEDENTS DE L'EXTERIOR

El reglament F.I.F.A. sobre l’estatut i la transferència de jugadors regula les condicions relatives al certificat de transferència internacional dels mateixos.

La R.F.E.F a instància de la F.I.F.A., ens ha comunicat les modificacions del reglament FIFA, relatives a l’estatut i la transferència de jugadors procedents de l’exterior.

El dia 23/06/2015 vam rebre una circular de la RFEF, i en aquesta hi havia tots els nous documents que es demanen, per poder autoritzar als futbolistes afectats.

A tal efecte, i per resoldre les situacions dels mateixos, us acompanyem les pautes que han de seguir:

 • Inscripció de jugadors estrangers menors de 10 anys:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Inscripció de jugadors menors de 10 anys espanyols no d’origen inscrits a altre associació:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Inscripció de jugadors menors de 10 anys espanyols no d’origen no inscrits a altre associació.

 • Inscripció de jugadors estrangers menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Transferència Internacional de jugadors estrangers menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Inscripció de jugadors menors entre 10 i 18 anys espanyols no d’origen no inscrits a altre associació.

 • Transferència Internacional de jugadors espanyols no d’origen menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Transferència Internacional de jugadors espanyols d’origen menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Inscripció de jugadors majors de 18 anys, estrangers i espanyols no d’origen que no han jugat federats en algun altre país afiliat a la FIFA:
  • Hauran de fer la sol·licitud per inscriure’s a la competició, la declaració jurada de no haver jugat en cap altre país, i adjuntar la fotocòpia confrontada del passaport, o del DNI.

 • Transferència Internacional de jugadors majors de 18 anys, estrangers, espanyols no d’origen i espanyols d’origen:
  • Hauran de fer la sol·licitud de Certificat de Transferència Internacional i un escrit signat pel jugador i també pel club on digui les quantitats que podria percebre el jugador. Si no ha de rebre cap compensació també s’ha de fer constar. A més, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia confrontada del passaport del jugador o del DNI.

En cas de dubte us podeu posar en contacte amb la vostra delegació de la FCF.

La qual cosa es comunica pel seu obligat compliment i per al coneixement general de tots els integrants de l’estructura federativa.